Предстои да излезе от печат нова книга, посветена на историята на Русенската опера

Предстои да излезе от печат нова книга, посветена на историята на Русенската опера

Предстои да излезе от печат нова книга, посветена на историята на Русенската опера. Повод за създаването ѝ е юбилеят, който русенският оперен театър отбеляза преди година – на 27 ноември 2019 година беше чествана 70-годишнината от създаването на Държавна опера-Русе.

Община Русе финансира издаването на книгата по Програма „Култура“, направление „Малки творчески проекти“. Партньори по проекта са Международно дружество „Елиас Канети“ и Агенция „Държавни архиви“, а предварителна финансова подкрепа по време на работата върху изданието беше дадена и от Съюза на българските музикални и танцови дейци.

Книгата-албум „Сто години Русенски оперен театър“ е изцяло колективно дело. В осъществяването на проекта доброволно участваха творци-ветерани и верни дългогодишни почитатели на операта, свързани с нейната история. Работата с тях бе започнала още преди няколко години и те с готовност дадоха своите свидетелства за историята на русенския оперен театър.

Основна заслуга за появата на документалната книга-албум „Сто години русенски оперен театър“ имат двамата последни директори на Държавна опера-Русе. В края на мандата на г-н Найден Тодоров започна събирането и подреждането на архивните материали, а настоящият директор на Операта г-н Иван Кюркчиев довърши този процес, което бе ясен знак за приемствеността в развитието на институцията. Първите в историята на Русенската опера показаха как се гради история, а нашите съвременници се надяват да покажат как се съхраняват нейните достижения и традиции.

Така проектът Документална книга-албум „Сто години Русенски оперен театър“ се превърна в естествено заключение на поредицата от събития, отбелязващи 70-годишния юбилей от създаването на Русенската опера.

В луксозното издание Държавна опера-Русе представя своите достижения и достойното си място в културната действителност в България. Изданието  безвъзмездно ще бъде предоставено на фондовете на Народната библиотека „Кирил и Методий“, на регионалните библиотеки в страната, в библиотеките на средните училища по изкуствата, на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, НБУ, Института за изследване на изкуствата в БАН и Държавния архив.

В луксозното издание присъстват над 200 фотографии от фонда на Художествения архив на Русенската опера, старателно попълван от датата на нейното създаване – 27 ноември 1947 година. Те са хронологично подредени от първия оперен спектакъл на Русенската оперна дружба, състоял се през 1919 година, който бележи началото на стогодишната история на оперното дело в Русе. Хронологията продължава до юбилейния спектакъл на операта „Травиата“ от началото на юбилейния сезон 2019-2020.

В книгата е отделено внимание и върху някои съществени изяви на Русенската филхармония до и след вливането на оркестъра в състава на Русенската опера. Съставен е каталог с най-съществените му звукозаписи и със задграничните турнета на съставите на оперния театър.

Изданието има намерението да запознае широката общественост и специалистите с дейците, издигнали авторитета на град Русе като музикален и културен център. В обособените раздели на изданието са представени отделните творчески състави на русенския оперен театър – изявени солисти, оркестър, хор, балет, образователните инициативи и Русенската детска опера. Специалистите биха останали удовлетворени от пълния хронорологичен каталог на всички оперни, оперетни, балетни и мюзикълни спектакли за всичките 70 творчески сезона с информация за датите на премиерните спектакли и постановъчните екипи.

Държавна опера-Русе е български културен институт, познат със своето присъствие и на редица европейски сцени, благодарение на ежегодните гастроли, чрез които русенските музикални творци показват своята продукция по света. Русенската опера има традиционни международни контакти, които непрестанно разширява и обогатява. Ето защо една трета от тиража на предстоящото издание е преведена и ще излезе на английски език. Затова като партньор е привлечено  Международното дружество „Елиас Канети“, което оказа съдействие при превода и редакцията на статиите, разказващи историята на творческите състави на Русенската опера.

Документалната книга-албум „Сто години Русенски оперен театър“ ще даде възможност в цялата страна и извън България да се затвърди още веднъж авторитета на Русе като град-проводник на европейската култура на Балканите. За това ще допринесе и дигитализираният вариант на книгата, какъвто до сега не е правен и който почитателите и изследователите на това изкуство ще могат да видят на официалната уеб страница на Държавна опера-Русе.

Предстои да излезе от печат нова книга, посветена на историята на Русенската опера
Сподели:

Още новини от деня