Предстои да излезе от печат нова книга, посветена на историята на Русенската опера

Предстои да излезе от печат нова книга, посветена на историята на Русенската опера

Време за прочитане: 3 мин.

Предстои да излезе от печат нова книга, посветена на историята на Русенската опера. Повод за създаването ѝ е юбилеят, който русенският оперен театър отбеляза преди година – на 27 ноември 2019 година беше чествана 70-годишнината от създаването на Държавна опера-Русе.

Община Русе финансира издаването на книгата по Програма „Култура“, направление „Малки творчески проекти“. Партньори по проекта са Международно дружество „Елиас Канети“ и Агенция „Държавни архиви“, а предварителна финансова подкрепа по време на работата върху изданието беше дадена и от Съюза на българските музикални и танцови дейци.

Книгата-албум „Сто години Русенски оперен театър“ е изцяло колективно дело. В осъществяването на проекта доброволно участваха творци-ветерани и верни дългогодишни почитатели на операта, свързани с нейната история. Работата с тях бе започнала още преди няколко години и те с готовност дадоха своите свидетелства за историята на русенския оперен театър.

Основна заслуга за появата на документалната книга-албум „Сто години русенски оперен театър“ имат двамата последни директори на Държавна опера-Русе. В края на мандата на г-н Найден Тодоров започна събирането и подреждането на архивните материали, а настоящият директор на Операта г-н Иван Кюркчиев довърши този процес, което бе ясен знак за приемствеността в развитието на институцията. Първите в историята на Русенската опера показаха как се гради история, а нашите съвременници се надяват да покажат как се съхраняват нейните достижения и традиции.

Така проектът Документална книга-албум „Сто години Русенски оперен театър“ се превърна в естествено заключение на поредицата от събития, отбелязващи 70-годишния юбилей от създаването на Русенската опера.

В луксозното издание Държавна опера-Русе представя своите достижения и достойното си място в културната действителност в България. Изданието  безвъзмездно ще бъде предоставено на фондовете на Народната библиотека „Кирил и Методий“, на регионалните библиотеки в страната, в библиотеките на средните училища по изкуствата, на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, НБУ, Института за изследване на изкуствата в БАН и Държавния архив.

В луксозното издание присъстват над 200 фотографии от фонда на Художествения архив на Русенската опера, старателно попълван от датата на нейното създаване – 27 ноември 1947 година. Те са хронологично подредени от първия оперен спектакъл на Русенската оперна дружба, състоял се през 1919 година, който бележи началото на стогодишната история на оперното дело в Русе. Хронологията продължава до юбилейния спектакъл на операта „Травиата“ от началото на юбилейния сезон 2019-2020.

В книгата е отделено внимание и върху някои съществени изяви на Русенската филхармония до и след вливането на оркестъра в състава на Русенската опера. Съставен е каталог с най-съществените му звукозаписи и със задграничните турнета на съставите на оперния театър.

Изданието има намерението да запознае широката общественост и специалистите с дейците, издигнали авторитета на град Русе като музикален и културен център. В обособените раздели на изданието са представени отделните творчески състави на русенския оперен театър – изявени солисти, оркестър, хор, балет, образователните инициативи и Русенската детска опера. Специалистите биха останали удовлетворени от пълния хронорологичен каталог на всички оперни, оперетни, балетни и мюзикълни спектакли за всичките 70 творчески сезона с информация за датите на премиерните спектакли и постановъчните екипи.

Държавна опера-Русе е български културен институт, познат със своето присъствие и на редица европейски сцени, благодарение на ежегодните гастроли, чрез които русенските музикални творци показват своята продукция по света. Русенската опера има традиционни международни контакти, които непрестанно разширява и обогатява. Ето защо една трета от тиража на предстоящото издание е преведена и ще излезе на английски език. Затова като партньор е привлечено  Международното дружество „Елиас Канети“, което оказа съдействие при превода и редакцията на статиите, разказващи историята на творческите състави на Русенската опера.

Документалната книга-албум „Сто години Русенски оперен театър“ ще даде възможност в цялата страна и извън България да се затвърди още веднъж авторитета на Русе като град-проводник на европейската култура на Балканите. За това ще допринесе и дигитализираният вариант на книгата, какъвто до сега не е правен и който почитателите и изследователите на това изкуство ще могат да видят на официалната уеб страница на Държавна опера-Русе.

Предстои да излезе от печат нова книга, посветена на историята на Русенската опера
Сподели:

Още новини от деня