Дневен център за деца и младежи с увреждания мечо пух

Предстои да се увеличи капацитетът на някои социални услуги в Община Русе през 2020 година

Във връзка извършен анализ и оценка на целевите групи на съществуващите социални услуги на територията на Община Русе в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. е необходимо да се  приложат, съгласно разписания ред следните промени:

Промяна в капацитета на социалните услуги:

– Дневен център за деца/младежи с увреждания-седмична грижа, с адрес: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20, ет. 4, с промяна на капацитета от 10 места на 15 места

– Дневен център за деца и младежи с увреждания, с адрес: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20, ет. 1, с промяна на капацитета от 20 места на 25 места.

– Дневен център за деца/младежи с увреждания – седмична грижа, с адрес: гр. Русе, ул. „Искър“ № 41, с промяна на капацитета от 20 на 30  места.

– Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни,  с адрес: гр. Русе,
кв. Тракция, ул. „Тракия“ № 25,  с промяна на капацитета  от 15 места на 20 места.

Сподели: