Предстои доставка на 587 кошчета за дребни битови отпадъци в Русе

В изпълнение на сключен договор за доставка на кошчета за дребни битови отпадъци са доставени 587 кошчета (на стойност 38 460 лв.), които ще бъдат разположени на територията на Русе. Предстои да се доставят още толкова кошчета за дребни битови отпадъци….

Код на новината : *120114.html

    

Сподели: