брестовица

Предстои закриване на 2 маршрутни разписания от транспортната схема на Община Борово

Във връзка с прилагане на чл. 16з, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2/15.03.2002г. на Министерство на транспорта, на закриване подлежат тези маршрутни разписания, които към момента не се изпълняват. Промяната се налага поради драстичния спад на пътници по всички направления, нерентабилност на превозите и липса на желаещи да ги изпълняват.

От утвърдените маршрутни разписания от Общинската транспортна схема, към момента не се изпълняват следните линии:

  1. Борово – Брестовица – Обретеник (утвърдена с Решение № 129, взето с Протокол № 18 / 09.11.2000г.)
  2. Борово – Батин ( утвърдена с решение № 356,взето с Протокол № 52 / 05.06.2003г.)

За двете маршрутни разписания е налице хипотезата на чл. 16з, ал. 1, т. 2 от Наредба №2/ 15.03.2002 г. за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници, а именно, че липсва вземане на решение на Общински съвет за възлагане на превозите по маршрутни разписания от съществуващи автобусни линии най-късно 6 месеца преди изтичане на срока на договорите, с които е възложено изпълнението на превозите, а когато договорите са прекратени по съответния ред – не по-късно от 6 месеца от датата, на която са прекратени.

Утре следобед общинските съветници в Борово ще решат дали да закрият утвърдено маршрутно разписание от Общинската транспортна схема Борово – Брестовица – Обретеник (утвърдено с Решение № 129, взето с Протокол № 18 / 09.11.2000г.), както и утвърдено маршрутно разписание от Общинската транспортна схема Борово – Батин ( утвърдено с Решение № 356, взето с Протокол № 52 / 05.06.2003г., изменено с Решение № 387, взето с Протокол № 57 / 19.09.2003г.).

Сподели: