Предстои ремонт на покривите на Дома за стари хора в Бистренци

Предстои закупуване на употребяван автомобил 8 + 1 места за нуждите на Дом за стари хора в Бистренци

С решение №47 по протокол № 6 от 14.02.2024 г. Общински съвет Бяла дава съгласие за закупуване на неупотребяван автомобил 8+1 места за нуждите на Дом за стари хора, с. Бистренци на стойност до 84 000 лева. В последствие се оказва, че за осигуряване на такъв автомобил е необходимо изчакване за внос, а и цените постоянно се повишават. Затова, за да не се допуска забавяне предлагам да се закупи употребяван автомобил 8+1 места. Разхода за такъв автомобил няма да надхвърля 60 000 лева с ДДС. Средствата могат да се осигурят от преходен остатък от План-сметката на ДСХ, с. Бистренци от 2022 г. в размер на 41 372 лв., прехдоден остатък от 2023 година, както следва: 4 500лв. от §10-15 „Материали“, 14 128 лв. от §10-20 „Външни услуги“ в държавна дейност 540 „Домове за стари хора“.

Предстои на 28 март общинските съветници в Бяла да дадат своето съгласие.

Сподели: