община русе

Предстои заседание на комисията по програма „Асистирана репродукция“ в Русе

Създадена е организация за провеждане на комисия по програма „Асистирана репродукция“. Тя ще заседава на 20 май от 15 часа в сградата на Община Русе.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“ през отминаващата седмица.

Извършена е организация по осветяването на Пантеона на възрожденците във връзка със отбелязването на Световния ден за повишаване осведомеността относно генетичното заболяване Неврофиброматоза на 17 май от 21:00 часа до 23:00 часа Пантеонът на възрожденците ще бъде осветен в синьо и зелено – официалните цветове на генетичното заболяване Неврофиброматоза.

Изготвени са приемо–предавателни протоколи от извършена проверка на отчетните документи на изпълнителя на профилактичните прегледи на спортуващите деца и ученици в Община Русе и за проведен скрининг сред децата от 1. до 5. клас в община Русе.

В изпълнение на национална програма Кодово име „Живот“ 5-7 кл. бяха проведени три сесии в пети клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, ОУ „Олимпи Панов“ и ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите, на теми: „Общуване“, „Самооценка“ и „Електронен свят“, като са обхванати са 66 деца.

Проведени са две сесии с 45 деца от шести клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и ОУ „Отец Паисий“ на теми: „Справяне с гнева и конфликта“ и „Влияние на средата“. Проведена бе една сесия с 20 ученици от 11 клас на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества“.

По покана на ръководството на ОУ „Тома Кърджиев“ експертите от ПИЦ проведоха беседа с 15 родители на ученици от 6. клас на тема „Безопасен интернет. Агресия при децата“.

Здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Средна кула“, „Тракция“ и „Селеметя“, обхванати са 133 лица, които са консултирани за симптомите на заболяването коклюш, както и за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар на Р България.

Здравните медиатори извършиха консултации за превенция на заразяване с Хепатит А и относно Закона на здравното осигуряване. Оказано е съдействие на 18 лица за провеждане на профилактични медицински прегледи и зъболечение. Оказали съдействие за провеждане на беседа в кв. „Селеметя“ на тема: „Коклюш – превенция, симптоми и лечение“ от д-р Тодорова (общопрактикуващ лекар), като са обхванати 19 лица.

Сподели: