съдебна палата русе

Предстои избор на нов председател на Районен съд – Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с  чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

  • административен ръководител – председател на Районен съд – Кнежа – изтичащ мандат;
  • административен ръководител – председател на Районен съд – Левски – изтичащ мандат;
  • административен ръководител – председател на Районен съд – Русе – изтичащ мандат;
  • административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас – изтичащ мандат.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в администрацията на ВСС и по пощата в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.

Сподели:

Още новини от деня