Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Предстои изготвянето на анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво

Проведена е работна среща с доставчици на социални услуги за реализиране на дейностите, свързани с нормативните изисквания на приетата с постановление № 135 от 22 юни 2022 г. Наредба за качество на социалните услуги и ангажиментите на общините, свързани с изготвянето на анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица по отношение на стореното в ресор „Хуманитарни дейности“.

Съставена бе работна група за обсъждане и изготвяне на предложения за изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет – Русе, предвиждащи, мерки за подпомагане на многодетни семейства. Участие в работата на сформираната работна група взеха и представители от дирекция „Хуманитарни дейности“.

Проведена бе работна среща с представители на Сдружение „Съюз на глухите в България“ – „Районна организация на глухите – Русе“, във  връзка със Закона за българския жестомимичен език.

Сподели: