Предстои изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовището на ул. „България“ и ул. „Стефан Караджа“ в гр. Мартен

Предстои изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовището на ул. „България“ и ул. „Стефан Караджа“ в гр. Мартен, за отводняване на общински терени застрашаващи жилищни домове от наводняване

Сподели: