Предстои изграждане на мултифункционално игрище в двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе

Близо 64 хил. лева без ДДС са отделени за изграждане на мултифункционално игрище с размери на площадката 44 метра/ 22 метра в двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе. То трябва да е готово за 47 календарни дни. Ще се извърши монтиране на метална ограда от армирана мрежа с височина 4 метра и LED соларно осветление. При провеждането на учебните занимания и спортно-тренировъчната работа с учениците все по-често се налага заниманията да се провеждат във физкултурния салон, отколкото на открито предвид все по-влошаващото се състояние на спортните площадки, намиращи се в северния и източния двор на училището, а при организирането на състезания и спортния празник – да се търсят други открити спортни площадки. Асфалтовата настилка на площадките е от 1976 година и оттогава до днес не й е правен основен ремонт. Настилката е компрометирана, от пуктнатините й прораства трева, а при дъжд и снеготопене се събира вода в вдлъбнатините. Монтираните съоръжения се ремонтират непрекъснато след нерагламентираните игри на младежи от съседните жилищни блокове.

С изпълнението ще се постигне едновременно опазване на съоръженията за по-дълго време и ще се гарантира безопасността на учениците при провеждането на организираните спортни дейности и състезания от училището. От една страна, новата спортна площадка с модерни съоръжения и настилка допълнително ще мотивира учениците за занимания с футбол и баскетбол, както и ще се подобри тренировъчната работа по тези видове спорт. От друга страна, при наличие на съвременна спортна база, даваща възможности за занимания с колективни спортове като футбол и баскетбол, задължително намалява агресивността, развива чувството за екипност у учениците въз основа на спортсменството. Един от приоритетите на професионалната гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ е развиването на спортните дейности в училище, тренировъчната работа и активното включване на училищните отбори по различните видове спорт в общинските, областните, зонални и републикански състезания. Гимназията има определени спортни успехи в последните пет години, като по спортовете  футбол, волейбол и баскетбол е многократен първенец в общинските и областните състезания, а по футбол – ІІ място и волейбол – ІІІ място в зоналните състезания. В училището по вече пет годишна традиция през месец май се провежда спортен празник, който обхваща на 100%  учениците за занимания с някои от спортовете – футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, лека атлетика, теглене на въже, канадска борба и шахмат, както и да демонстрират постиженията си в спортната подготовка.

Всичко това мотивира да се изгради една нова комбинирана спортна площадка за футбол и баскетбол със специална настилка и съвременни съоръжения, които да бъдат защитени с ограда от нерегламентирано проникване и игра на площадката.

Сподели: