Закрит плувен басейн до мол Русе

Предстои издаване на разрешение за строеж за новия плувен комплекс до Мол Русе

С оглед на висока прогнозна стойност за реализацията му, която е над 8 400 000 лв., към момента Община Русе не разполага с такъв финансов ресурс, като ще търси различни финансови инструменти за набавянето му, включително и искане за отпускане на целеви средства от страна държавата. Успоредно с това Община Русе работи и върху алтернативни, финансово по достъпни, варианти за изграждане/рехабилитиране на вече съществуващата плувна база намираща се в плувен комплекс „Норд“.

Това стана ясно на заседанието на Общинския съвет, след запитване на общинския съветник Алисе Муртезова. Към настоящия момент има изготвен технически инвестиционен проект за изграждането му в имот, който е общинска собственост. Той е в процедура на съгласуване с експлоатационните дружества и други компетентни органи, като предстои издаване на разрешение за строеж.

Сподели:

Още новини от деня