Предстои изложба - конкурс за съвременни визуални изкуства 2024 на тема InTempo

Предстои изложба – конкурс за съвременни визуални изкуства 2024 на тема InTempo в рамките на МФ „Мартенски музикални дни“

Настоящата изложба – конкурс за съвременни визуални изкуства се организира ежегодно в рамките на МФ „Мартенски музикални дни” по тема, предложена от организаторите. В изложбата могат да вземат участие художници, родени и/ или живеещи в град Русе, навършили пълнолетие.

Организатори на изложбата – конкурс са: Община Русе, Съюзът на българските художници – София, Художествена галерия – Русе. Изложбата се провежда под патронажа на Кмета на Община Русе. Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира със съдействието на Община Русе, Съюза на българските художници – София и Художествена галерия – Русе.

Наградите се определят от специално назначено за целта жури, съставено от представители на Община Русе, Сдружение „Съюз на българските художници“ – София и Художествена галерия – Русе. Експозицията се подрежда в залите на Художествена галерия – Русе.

Право на участие имат художници от Русе. За участие в конкурса се допускат само новосъздадени творби, съобразени с обявената от организаторите тема на конкурса. Авторите сами поемат разходите по транспортиране на творбите до ХГ – Русе и обратно. Техниката и материалът на произведенията са свободни. Творбите следва да са в подходящ вид за експониране. Представените творби да са авторски и собственост на художника. Всеки автор посочва продажна цена на своето произведение. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не носят отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.

Участниците се задължават да вземат творбите си от ХГ – Русе в срок до 1 месец след закриване на изложбата. Ако авторът желае, може да направи дарение на Художествена галерия – Русе, като получава сертификат за това. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за популяризирането на изложбата.

Журито присъжда следните награди:

  1. Награда на Община Русе, МФ „Мартенски музикални дни” – 600 лв.

2. Награда на Художествена галерия – Русе – 600 лв.

Наградените автори получават почетен диплом. Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия – Русе.

Срокове:

1. Получаване на творбите – 14.03.2024 год.;

2. Журиране – 15.03.2024 год.;

3. Откриване на изложбата и обявяване на наградите – 19.03.2024 год.;

4. Закриване на изложбата – 10.04.2024 год.

За контакти: Художествена галерия – Русе, ул. „Борисова” 39, тел. 082 / 82 17 35, e-mail: [email protected]

Сподели: