Предстои изменение и допълнение на Наредба №4 на ОбС – Борово за базисните наемни цени на обекти общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение

Предстои изменение и допълнение на Наредба №4 на ОбС – Борово за базисните наемни цени на обекти общинска собственост със стопанско, търговско и административно предназначение. Всички заинтересовани лица могат да отправят предложения и да предоставят становища по проектите на нормативните актове в 30-дневен срок от датата на публикуването им.

Сподели: