ценово-община

Предстои изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ценово

Сподели: