В Русе ще се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране

Предстои кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Русе

На  16 и 17 септември от 10:00 до 16:00 ч.ще се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране. Мобилният пунктът ще е разположен на ул. „Шипка“ № 33 и там ще могат да бъдат предавани следните отпадъци:

  • лекарства с изтекъл срок на годност;
  • живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
  • лакове и бояджийски материали, разтворители;
  • остатъци от строителна химия
  • домакински препарати и битова химия;
  • фотографски материали;
  • киселини;
  • мастила;
  • празни опаковки, обозначени със символи за опасност;
  • препарати за растителна защита и борба с вредители.

Опасните материали в бита могат да бъдат разпознати с помощта на символите за опасност, изобразени на опаковката им. След употреба отделете опаковките заедно с остатъка от продукта и предайте отпадъците за обезвреждане.

Община Русе приканва всички физически лица, притежаващи посочените опасни битови отпадъци, да ги предадат в мобилния събирателен пункт.

За допълнителна информация по настоящата кампания:

тел. 082/506 793 – отдел „Екология“.

Сподели:

Още новини от деня