Предстои кръгла маса „Потенциалът на библиотеките за културен туризъм“ на 24 март

Предстои кръгла маса „Потенциалът на библиотеките за културен туризъм“ на 24 март

Време за прочитане: 2 мин.

Проект „Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото наследство“ /юни 2019 – юни 2020/ се финансира от Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство“ Модул „Културни индустрии и културен туризъм“. За неговата същност бяха внесени разяснения по време на пресконференция днес в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

Проектът предвижда библиотеката да се превърне в атрактивна туристическа дестинация и предпочитано от туристи и гости на града място за посещения. В кулата на библиотеката ще се подреди постоянна експозиция от екслибриси на тема Културно-историческо наследство. Едновременно с това туристите да могат да видят и един от малкото запазените в България работещ часовник с камбанен механизъм, произведен през 1922 г., който е и паметник на културата. За спомен от визитата всеки посетител ще има възможност да отпечата на място сам свои линогравюри. Ще се предлагат рекламни материали за закупуване на място и през сайта на институцията. Средствата от таксите за посещения, отпечатъците и продажбата на сувенири се реинвестират за развитие на експозицията и за популяризиране на библиотеката като атрактивна културна туристическа дестинация.

В рамките на проекта на 24 март ще проведем Кръгла маса „Потенциалът на библиотеките за културен туризъм“, на която ще се дискутира потенциалът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе за развитието й като туристическа дестинация. Целта е включване на институцията в културни туристически маршрути на местно и национално ниво чрез промотиране на културния потенциал и изграждане на междусекторни партньорства между библиотеката и организации от частния, публичния и неправителствения сектори с интерес към туристическия и рекламния бранш. Ще бъдат поканени за участие представители на туристически и рекламни агенции, хотели и онлайн платформи за настаняване, ресторантьорския бранш, граждански сдружения с интерес в сферата на културния туризъм, индивидуални туристи, местната общност, медии и др., като участниците имат възможност да представят своята гледна точка по темата. Форматът насърчава споделянето на мнения и провеждането на дискусия, по време на която да бъдат намерени пресечни точки в дейността на участниците.

Сподели:

Още новини от деня