Топлофикация-Русе

Предстои монтаж на оборудване на инсталация с два броя ко-генерационни модула тип W20V34SG в „Топлофикация Русе“ АД

Предстои извършване на строително монтажни работи, включващо монтаж на оборудване на инсталация с два броя ко-генерационни модула тип W20V34SG (производство на финландската фирма Wartsila). : тръбна разводка, помпи, спирателна и регулираща арматура, тръбопроводи  и обслужващи площадки и др. в съответствие на разработен работен проект. За целта „Топлофикация Русе“ АД отделя 1.3 млн. лева без ДДС.

Сподели: