Община Сливо поле пръска срещу комари за втори път

Предстои наземно аерозолно третиране против комари в населените места на територията на община Ветово

Предстои наземно аерозолно третиране против комари в населените места на територията на община Ветово

На 07.07.2023 г. (петък) и 08.07.2023 г. (събота) от 20:00 до 23:30 часа във всички населени места на територията на община Ветово ще се проведе наземно аерозолно третиране против комари. Третирането ще се извърши с препарат „Цитрол 10/4 УЛВ“ и „Ротрин 100“ – карантинният им срок е 24 часа. Продуктите са включени в списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в регистъра за ветеринарномедицински препарати. Извършена е селективност на използваните препарати според вредителя, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазването на околната среда.

Необходимо е гражданите да вземат предпазни мерки по време на третирането – да няма движение по улиците, а прозорците да останат затворени. Пчеларите да вземат мерки за опазване на пчелните семейства.

За изпълнител на пръскането е определена фирма „САНСИ“ ООД.

Сподели: