Предстои обществено обсъждане за визията за развитие на община Русе за периода 2021-2027 г

Община Русе кани гражданите и всички заинтересовани страни на обществено обсъждане за визията за развитие на община Русе за периода 2021-2027 г.

На 21.06.2022г. (вторник) от 17,30 ч. в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Русе (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Писмени становища и коментари могат да се подават през Деловодството на Община Русе или на електронна поща i.kadishev@ruse-bg.eu в срок до 16,00 ч. на 21.06.2022 г.

Проектът на ПИРО на Община Русе 2021-2027 е публикуван за предварително запознаване в специализираната секция на сайта на Община Русе – https://obshtinaruse.bg/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina

ПИРО на община Русе определя средносрочните приоритети за устойчиво развитие на общината и идентифицира ключови проекти за следващия 7-годишен период. Чрез неговото разработване и прилагане се цели осигуряването на необходимите интервенции в общинската територия, целящи подобряване на условията за живот и бизнес на местната общност, като същевременно се създадат необходимите предпоставки за ефективно усвояване на местните ресурси и потенциали.

Сподели: