община две могили

Предстои обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две могили за 2020 година

Сподели: