община две могили

Предстои обществено обсъждане на проекта на бюджет за 2018 г. на Община Две могили

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 27, ал.3 от Наредба № 6 за условията и реда на съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две могили, област Русе, Кметът на Община Две могили организира публично обсъждане на проекта на бюджет за 2018 година.

Обсъждането ще се проведе на 15 януари от 10,30 часа в Конферентната зала на Община Две могили. Канят се всички ръководители на бюджетни звена, общински съветници, кметове и кметски наместници и всички жители на Община Две могили да присъстват на обсъждането.

Сподели:

Още новини от деня