ВиК - авария затруднява движението по ул. "Филип Станиславов"

Предстои Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе

Общински съвет – Ветово определи за представител на Община Ветово в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, което ще се проведе на 17.09.2021 г. (петък) от 11:00 часа в зала № 1 в сградата на Областна администрация – Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово.

При негова невъзможност да участва в Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, Община Ветово ще се представлява от Димитър Денев – заместник-кмет на Община Ветово.

Определен е мандат на представителя на Община Ветово в Общото събрание на АВиК – Русе в рамките на заседанието на 17.09.2021 година.

Сподели: