Ще бъде обявен конкурс за избор на обществен посредник в Община Русе

Време за прочитане: 2 мин.

След дългогодишни дебати, с решение № 602, прието с протокол № 25/22.05.2013г. Общински съвет – Русе приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе. След приемане на правилника, с решение № 748, прието с протокол № 29/19.09.2013 г., в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе е насрочен конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Русе. След проведените събеседвания с избраната от Общинския съвет комисия е извършено класиране на кандидатите. След проведено гласуване на заседанието на Общински съвет – Русе, проведено на 12.12.2013 г., никой от кандидатите не събира необходимия минимален брой гласове, съгласно чл. 21а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе е проведена нова процедура по подбор на кандидати. След приключването ѝ, на редовното заседание на Общински съвет – Русе на 22.05.2014 г. отново никой от кандидатите не е одобрен от Общински съвет – Русе.  

С решение № 392/17.11.2016 г. на Общински съвет – Русе е насрочен нов конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе, като отново няма избран кандидат.

От тогава до сега Общински съвет – Русе има приет правилник, но няма избран обществен посредник. Считаме, че в настоящата обществено-политическа ситуация на несигурност и сериозни обществени проблеми, гражданите все повече имат нужда освен от активни общински съветници и кмет, така и от авторитетна фигура, която да заеме мястото на обществен посредник в Община Русе. Въпреки ограничените от закона правомощия на обществения посредник, при наличието на активна и ерудирана личност би могло да се работи още по-активно за решаване на проблемите от дневния ред на обществото, каквито например безспорно са замърсяването на въздуха в гр. Русе, нерегламентираните автомобилни гонки и др. Общественият посредник би следвало да бъде мост между граждани и институции. Дейността му до голяма степен би била в помощ както на гражданите, така и на кмета, общинските съветници и органите на държавната власт.

Така също, в приетия на 09.03.2021 г. бюджет на Община Русе за настоящата година са предвидени необходимите средства за издръжка на обществен посредник.

Общинският съветник Асен Даскалов от групата „Патриотите – ВМРО“ предложи на колегите си общински съветници и те гласуваха за насрочване на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Русе на 30.06.2021 г. от 14 часа в Заседателната зала на Община Русе, пл. „Свобода” № 6. Създадена е комисия в състав от 11 членове, която да проведе конкурса. 11-членна ще бъде комисията, която ще участва в избора на новото лице. Тя ще бъде с председател Росица Георгиева и членове – Иво Пазарджиев, Биляна Кирова, Нора Стоянова, Наталия Кръстева, Бедрос Пехливанян, Станимир Станчев, Теодора Константинова, Веселин Велчев и Айдоан Джалил. Председателят на Общински съвет – Русе трябва да обяви конкурса публично, чрез електронните и местни печатни медии най-малко един месец преди провеждането му.

По време на дебатите общинските съветници от групата на ГЕРБ се обявиха против. Групите на „Патриотите – ВМРО“, МК „БСП за България“, СДС, „Демократична България“ и „Атака“ подкрепят избора на омбудсман.

Сподели:

Още новини от деня