Предстои одит за пътна безопасност на Дунав мост 1

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще избере изпълнител, на който да възложи извършване на одит на пътна безопасност на:

Обособена позиция № 1: Мост над р. Дунав /Дунав мост/,  Републикански път І-2 Русе – Разград от км. 0+000 до км. 1+057;
Обособена позиция № 2: Път I-5 Кърджали – Маказа от км 340+228=340+399 до км 342+639.41=342+813.45”.

За целта се отделят 8 000 лева без ДДС.

Дунав мост е изграден по съветски проект над р. Дунав между гр. Русе /Р. България/ и гр. Гюргево /Р. Румъния/ и въведен в експлоатация през 1954 г. Съоръжението представлява метална конструкция /ферма/ на две нива – за автомобилно движение /горно ниво/ и железопътна линия /долно ниво/.

Проектът е разработен със следните технически параметри:

  • Обща дължина на съоръжението: 2,226 км;
  • Дължина на съоръжението на територията на България: 1,057 км;
  • Ситуация.

  Мостовата конструкция има обща дължина 2 226 м. Тя е разделена на 37 отвора със следните статически подпорни разстояния:

  • 2х12 отвора с дължина 33,60 м. /34.0 м. осово между стълбовете/ статическа схема – проста греда;
  • 2х4 отвора с дължина 80 м. статическа схема – непрекъсната греда на два отвора;
  • 2х2 отвора с дължина 160 м. статическа схема – непрекъсната греда на два отвора;
  • среден отвор с повдигаща се метална конструкция 86 м. статическа схема – проста греда (на Румънска територия).

На Българска и Румънска територия мостът е симетричен в надлъжна посока. Носещата конструкция на пътното платно е изпълнена както следва:

  • за отвори с дължина 34.0 м.( естакадни части)  – 4 бр.пълностенни стоманени надлъжни греди върху които са монтирани сглобяеми стоманобетонни пътни плочи, оформящи габарита на настилката и тротоарните конзоли;
  • за отвори с дължина 80.0 м. – 5 бр. пълностенни стоманени надлъжни греди върху които са монтирани сглобяеми стоманобетонни пътни плочи, оформящи габарита на настилката и тротоарните конзоли;
  • за отвори с дължина 160.0 м. – 6 бр. пълностенни стоманени надлъжни греди /свързани  чрез напречни греди с вертикалите на фермите/, върху които са монтирани сглобяеми стоманобетонни пътни плочи, оформящи габарита на настилката, а тротоарите са от оребрени стоманени листове;

Стоманобетонните сглобяеми пътни панели са с различни размери в зависимост от местоположението им. Връзката между тях се осъществява в напречна посока с помощта на монолитен бетон и армировка, а в надлъжна посока със заваръчни шевове.

Стълбовете са монолитни, стоманобетонни с общо тяло в долната си част, която е облицована с камък обединени с ригел. Устоите на съоръжението са стоманобетонни. Лагерите са стоманени – неподвижни и подвижни с една или повече ролки в зависимост от отвора.

Габарит на пътя: Пътното платно е с две ленти за движение с габарит 7.0 м. и тротоарна конзола с ширина 1.25 м.

Сподели: