зимовник за кораби

Предстои определяне на концесионер за концесия за строителство на пристанищен терминал със Зимовник – Русе

Община Русе съгласува без бележки и предложения предоставените документи от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно откриване на процедура за определяне на концесионер за концесия за строителство на пристанищен терминал със Зимовник – Русе, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, което е публична държавна собственост;

Явно е проявен интерес към изкуствения лиман за зимуване на плавателни съдове, построен близо до Дунав мост, известен в Русе като „Зимовник“. Проектът за изграждането му отдавна се провали поради безсмислието му и липсата на средства и Зимовникът стои недовършен вече повече от 15 години. В него бяха инвестирани над 7 млн. евро от пред присъединителната програма ФАР и държавния бюджет, но се оказа, че интерес към зимуването на кораби в него преди време не проявява никой. Сега един бъдещ концесионер, ако разбира се, се появи такъв, ще трябва да довърши зимовника, след което да го експлоатира срещу заплащане на такси от корабособствениците. Зимовникът беше проектиран да осигурява безопасно презимуване на 39 кораба при газене до 3.50 м, но според експерти след разширение той ще може да поема и до 50 кораба.

Сподели: