куче приют

Предстои организиране на кампания за безплатно чипиране на домашни кучета в Общинския приют за безстопанствени животни

Предстои организиране на кампания за безплатно чипиране на домашни кучета в Общинския приют за безстопанствени животни в Русе. Това казва кметът на Община Русе в отчета за отминаващата седмица по отношение ресора „Комунални дейности“.

Много малко са собствениците на домашни кучета, които са регистрирали любимците си в Община Русе от началото на годината досега. Регистрацията и чипирането са задължителни, а за притежанието на домашно куче  ежегодно и еднократно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

Освободени от годишна такса, но не и от регистрация, са кастрираните животни, питомците на лица с увреждания, служебните, ловни и охраняващи селскостопански добитък кучета.

Таксата за притежаване на куче е 25 лева, а приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. Чипирането също е задължително при навършване на 6 – седмична възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът трябва да го регистрира при ветеринарен лекар и в Община Русе. При кражба или при изгубване чипирането доказва правото на собственост на стопанина.

Регистрацията и чипирането ще помогнат кучетата и техните собственици да бъдат проследими от контролиращите органи. Крайната цел е да бъде овладян проблемът с масовото изоставяне на домашни любимци и с нарастващия брой бездомни кучета.

Сподели: