Детска градина и училище в Русе ще се модернизират по Плана за възстановяване и устойчивост

Предстои основен ремонт на ОУ „Отец Паисий“ в Русе

Община Русе е одобрена по Националния план за възстановяване и устойчивост за широкомащабен ремонт на сградата, чието изпълнение предстои в най-кратки срокове. Проектното предложение на Община Русе за ОУ „Отец Паисий“ е одобрено за финансиране по процедура „Модернизация на образователна среда“ на Плана за възстановяване и устойчивост и е в размер на 2 877 565 лв. Реализацията ще започне през лятото. Проектът в училището включва основен ремонт на шестте сгради, в т. ч. топлоизолация на стени и покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки за отопление и осветление, и изграждане на достъпна архитектурна среда. За децата ще се изгради и Център за природни науки, изследвания и иновации, който ще осигури приятна среда, стимулираща любознателността им. Тук също ще се внедрят необходимите мерки за повишаване на енергийна ефективност. Подобрен ще бъде и достъпът на лица с увреждания до сградата и вътре в нея.

Ще се извърши ремонт на дворното пространство със създаването на модерна спортна площадка в училищния двор.

Сподели: