Предстои официално награждаване на учителите и учениците от курса по „Блоково програмиране на дронове“

Предстои официално награждаване на учителите и учениците от курса по „Блоково програмиране на дронове“

Утре в аулата на СУ „Васил Левски“ ще се проведе официална церемония по награждаване на учениците и учителите взели участие в пилотното издание на курса „Блоково програмиране на дронове“. Връчването на сертификатите за успешното приключване на обучението ще се извърши от Пенчо Милков, кмет на Община Русе, Росица Георгиева, началник на Регионалното управление на образованието в Русе и Галин Ганчев, директор на СУ „Васил Левски“.

В рамките на учебните занятия от курса по „Блоково програмиране на дронове“, учениците научиха какво представляват безпилотните летателни апарати, какви са техните структурни компоненти и какви са функционалните им възможности, а по време на практическите упражнения се научиха как да осъществят връзката между дроновете и своите мобилни устройства, как да ги програмират чрез блокове с команди, как да изпълняват мисии по излитане, кацане, зависване, преместване в пространството на дроновете, как да изчертават двумерни и тримерни г?005cr ометрични фигури и др. Участниците в обучението научиха още основните елементи на алгоритмите за програмиране, видовете програмни цикли, как се дефинират променливи, каква е тяхната функция и как се работи с условни оператори. Обучението се проведе от преподаватели от Катедра Телекомуникации на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и включваше общо 20 занятия, които се състояха в периода между 26-ти Октомври и 30 Ноември 2019. Второ издание на курса се провежда през месец Декември 2019 г. с ученици от МГ „Баба Тонка“ в Русе, а заявки за п?005cr овеждане на курса са постъпили и от няколко други училища на територията на Община Русе.

Провеждането на обученията е етап от проект „STEАM EDU4future – STEАM образование за устойчиво бъдеще“, който се реализира по програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе – град на сводния дух“ с подкрепата на Фондация „Еконт“.

Сподели:

Още новини от деня