Предстои полагане на асфалт след благоустрояването между блоковете 304 и 307 в кв. Чародейка

Предстои полагане на асфалт след благоустрояването между блоковете 304 и 307 в кв. Чародейка

Предстои полагането на асфалт при завършващото благоустрояване на прилежащите пространства на жилищен блок 304 и жилищен блок 307, ж.к. „Чародейка Г-север“, гр. Русе“. Вече са оформени места за паркиране на леки автомобили, обслужващи алеи и озеленяване. При ситуиране на паркоместата годните дървесни видове по възможност са запазени.

Предстои полагане на асфалт след благоустрояването между блоковете 304 и 307 в кв. Чародейка

Териториите предмет са с преобладаващи жилищни функции. Теренът в кв. 597, кв. ж.к. „Чародейка Г-север“ досега не е бил благоустроен. Върху трошенокаменна настилка са били обособени места за паркиране на леки автомобили за живущите в жилищните блокове. Териториалният обхват предмет на разработката е терена около жилищните блокове 304 и 307.

Предстои полагане на асфалт след благоустрояването между блоковете 304 и 307 в кв. Чародейка

Територията е елемент от жилищната устройствена зона, застрояването е многоетажно, предимно панелни жилищни сгради. Застрояването е на отстояние от улицата, като предоставя добри възможности за развиване на озеленяване. Благоустрояването досега бе незадоволително, настилките на особените места за паркиране не бяха в добро състояние, а тротоарите бяха със сериозно нарушени участъци.

Предстои полагане на асфалт след благоустрояването между блоковете 304 и 307 в кв. Чародейка

снимки – РусеИнфо

Сподели:

Още новини от деня