Деян-Герасимов-съветници-март-2024

Предстои поставяне на пилони със знамена в зоните на основните изходи на Русе

В деловодството на Община Русе е депозирано питане от общинските съветници от групата „Продължаваме Промяната – Демократична България“ проф. В. Павлов, Д. Герасимов и М. Кунчев с вх. №06-01-138/21.05.2024 г., относно състоянието на вход/изходите към и от Русе.

От общинските предприятия „Паркстрой“ и „Комунални дейности“, както и фирма ДЗЗД „Паркстрой“ се осъществява периодично почистване на пътните платна и разделителните ивици, косене на зелените площи, подмяна на пътни знаци и ограничителни системи за пътища, и полагане на хоризонтална маркировка.

Община Русе е процедирала одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти, респективно одобряване на съответните необходими проекти, инженерно-технически части, и издаване на разрешение за поставяне за пилони за знамена – групирани по 3 броя на следните локации:

  • входно-изходна артерия, бул. „България“, участък от републикански път I-5 „Русе – Бяла” в средната разделителна ивица (в ПИ с идентификатор 63427.181.24); издадено РП №339/18.10.2023 г. за поставянето на пилони за знамена – група от 3 броя. – реализирано;
  • входно-изходна артерия, бул. „Христо Ботев”, участък от републикански път I-2 „Русе – Разград” в средната разделителна ивица (в ПИ с идентификатор 63427.299.25); издадено РП №338/18.10.2023 г. за поставянето на пилони за знамена – група от 3 броя. – реализирано;
  • входно-изходна артерия, кръгово кръстовище при „Свободна зона – Русе”, републикански път II-21 „Русе – Силистра” в острова на кръговото кръстовище (в ПИ с идентификатор 63427.128.8);. издадено РП №340/18.10.2023 г. за поставянето на пилони за знамена – група от 3 броя. – не са поставени към настоящия момент;
  • кръгово кръстовище на бул. „Липник“, в острова на кръговото кръстовище (в ПИ с идентификатор 63427.7.621) издадено РП №341/18.10.2023 г. за поставянето на пилони за знамена – група от 3 броя. – не са поставени към настоящия момент;
  • кръгово кръстовище на бул. „Потсдам“, в острова на кръговото кръстовище (в ПИ с идентификатор 63427.7.621) издадено РП №342/18.10.2023 г. за поставянето на пилони за знамена – група от 3 броя. – не са поставени към настоящия момент;
  • разделителната ивица на бул. „Славянски“, в средната разделителна ивица (в ПИ с идентификатор 63427.2.5839) издадено РП №343/18.10.2023г. за поставянето на пилони за знамена – група от 3 броя. – не са поставени към настоящия момент.

През април започна боядисване на стълбовете на уличното осветление в участъка по бул. „България“, републикански път I-5 „Русе – Бяла“. Подменени са осветителните тела по бул. „България“ от вход/изход „Бяла“ до връзките към кръгово кръстовище при КАТ и по бул. „Христо Ботев“. Предстои изпълнение на обект: „Внедряване на система за външно изкуствено осветление в гр. Русе ( в т. ч. кварталите)“, т нар. ЕСКО договор.

Сподели: