Ветово-община-1

Предстои приемане на бюджета на  Община Ветово за 2024 година

Предстои приемане на бюджета на  Община Ветово за 2024 година. В тази връзка на 15 февруари ще се състои съвместно заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство, Постоянна комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, Постоянна комисия по етика и установяване на конфликт на интереси, Постоянна комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда към Общински съвет – Ветово.

Сподели: