Предстои приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Ветово

Предстои приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Ветово. Това ще стане по време на редовното заседание на Общински съвет – Ветово на 30 май. Ето и самият проект, който ще обсъждат общинските съветници:

Сподели: