Предстои продажба чрез търг на близо 1.5 декара общински имот в Сливо поле

Общински съвет – Сливо поле реши да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: незастроено дворно място с площ от 1449 квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот Х-1153, квартал 46 по действащия регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 11 592 лева /без ДДС/, депозит за участие – 2 000 лева и стъпка на наддаване – 1000 лева….

Код на новината : *119813.html

    

Сподели: