Предстои пръскане срещу кърлежи и бълхи в населените места на община Бяла

Предстои пръскане срещу кърлежи и бълхи в населените места на община Бяла

Общинска администрация Бяла уведоми жителите, че предстоят обработките на зелените площи (паркове, градини и междублокови пространства) с техника за наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи. Обработките, които се извършват от специалисти на фирма „Санси” ООД, ще се състоят в периода от 08.04.2024 г. до 10.04.2024 г. в сутрешните часове на деня (06:00 – 11:00 ч.) при благоприятни метеорологични условия. При неблагоприятни метеорологични условия третирането ще се отложи за следващия подходящ ден.

Обработката ще се извърши с препарат “АЙКЪН 10 КС”. Препаратът, с който ще се извършва третирането, е безвреден за хора и животни поради ниската концентрация на разтвора, но като допълнителни превантивни мерки се умоляват гражданите да не навлизат в пръсканите площи следващите 24 часа.

За организиране и провеждане на пръскането отговаря Петър Захариев – тел. 0817/72563, вътр. 208.

Сподели: