Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Предстои публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за билбордове в Русе

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 (десет) години чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на Общински съвет – Русе.

Кметът на Община Русе представи на вниманието на общинските съветници части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи, съгласно чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, както следва:

 1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №28 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната тревна ивица 100 м. преди ,,Метро“;
 2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №73 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, ,,Кръгово движение, срещу ГККП ,,Дунав мост“;
 3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №26 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, Западен парк-,,Приста“, изход Русе-София, в разделителната тревна ивица 100 м., преди отбивката за ресторант ,,Рибарска колиба“;
 4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №57-А от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, ,,Кръгово движение-Дунав мост“ срещу ГККП;
 5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №212 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, ул. ,,Плиска“, в тревната площ, пред бл. ,,Воден“;
 6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №195-В от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ,,Липник“, в посока ,,Дунав мост“;

началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение на Общински съвет – Русе е 18,98 лв. за един кв.м изобразителна площ, без включен ДДС.

Предстои на 13 декември ОбС – Русе да даде своето съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 18,98 лв. за един кв.м изобразителна площ, без включен ДДС, както следва:

 1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №28 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната тревна ивица 100 м. преди ,,Метро“;
 2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №73 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, ,,Кръгово движение, срещу ГККП ,,Дунав мост“;
 3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №26 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, Западен парк-,,Приста“, изход Русе-София, в разделителната тревна ивица 100 м., преди отбивката за ресторант ,,Рибарска колиба“;
 4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №57-А от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, ,,Кръгово движение-Дунав мост“ срещу ГККП;
 5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №212 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, ул. ,,Плиска“, в тревната площ, пред бл. ,,Воден“;
 • Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №195-В от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4.00/3.00 м, в гр. Русе, бул. ,,Липник“, в посока ,,Дунав мост“
Сподели: