С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Предстои публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Ветово за 2021 година

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО,

В изпълнение на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Ви уведомяваме и каним на публично обсъждане на проекта на бюджет на община Ветово за 2021 година, което ще се проведе на 10.02.2021 г. (сряда), от 10:30 часа, в заседателната зала в Младежки дом – град Ветово.

Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

Д-Р Мехмед Мехмед – кмет на община Ветово

Сподели: