карапчански барбу договор

Предстои пълно рехабилитиране на булевард Липник по европроект

карапчански барбу договор

Днес, 6-ти септември 2018 г., в град Гюргево (Румъния), в присъствието на кмета на Община Гюргево г-н Николае Барбу и заместник-кмета по европейско развитие в Община Русе д-р Страхил Карапчански, се състоя подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“.

Проектът беше разработен съвместно от администрациите на двете общини и одобрен за финансиране по Програма „Интеррег V-A Румъния–България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1 „Един добре свързан регион“, Специфична цел 1.1 „Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на трансграничните транспортни системи за осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T“. Продължителността му е 30 месеца.

Основната дейност, предвидена по проекта за Русе, включва рехабилитация и модернизация на бул. „Липник“, което ще доведе до улесняване на достъпа на Русе до TEN-T мрежата, както и до подобряване на комфорта при пътуване и намаляване броя на пътнотранспортните произшествия. В румънската си част проектът предвижда модернизация на 6,5 км от уличната мрежа на град Гюргево. Той включва още изготвяне на съвместна трансгранична стратегия за подобряване на транспортните връзки в района Русе-Гюргево, както и развитие на съвместна система за наблюдение на трафика.

Общата стойност на проекта за двата партньора е 15 324 710,52 лв. като финансовите средства в бюджета на Община Русе са в размер 6 295 697,49 лв. 85% от тях са безвъзмездна финансова помощ в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, 13% – съфинансиране от държавния бюджет и 2% собствен принос на бенефициента.

С  реализацията на този проект Община Русе ще продължи своята политика за подобряване на достъпността и рехабилитация на пътната мрежа в града. Всички четири проекта, депозирани от Община Русе по Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния–България 2014 – 2020 г.“, бяха одобрени за финансиране. Партньори от румънска страна са администрациите на Община Гюргево и Окръжен съвет – Гюргево.

В рамките на проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“ ще бъдат ремонтиран и модернизиран бул. „Липник” по цялата му дължина, като предстои да бъдат рехабилитирани пътната настилка и тротоарите, ще бъде положена нова пътна маркировка и вертикална сигнализация. Това ще допринесе за улесняване на достъпа на гр. Русе до TEN-T мрежата, както и за повишаване комфорта при пътуване и намаляване броя на пътно-транспортните произшествия.

РусеИнфо напомня, че са одобрени за финансиране са всички четири проекта, депозирани от Община Русе по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020 г. Общата им стойност възлиза на 33 милиона лева, а партньори от румънска страна са администрациите на Община Гюргево и Окръжен съвет – Гюргево. Проектите ще стартират поетапно и реализацията им трябва да приключи до 2022 година,съобщиха от общината. Това са още проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“ на стойност 2 790 384 лв., проект „Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез културни пространства“ на стойност 2 753 814 лв. и проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ по който се предвижда реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март”, в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел „Сарая”.

Източник – Община Русе

Сподели:

Още новини от деня