На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Предстои реконструкция на водопровод по ул. „Волга“ в гр. Ветово

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе уведомява жителите на гр. Ветово, че на 25.03.2024 г. ще стартират строително-монтажни работи по обект: „Реконструкция на водопровод Ф125 – етернит ПЕВП Ф140/10 по ул. „Волга“, гр. Ветово, община Ветово, обл. Русе“ .  По улицата ще се извършва реконструкция на съществуващ водопровод. Ремонтните дейности ще се извършват на етапи и водоподаването в района ще бъде временно нарушено (по етапи).

Възложител на проекта е „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе, а изпълнител е фирма „Роан 90“ ООД.

Сподели: