Предстои ремонтът на Пантеона на възрожденците

Предстои ремонтът на Пантеона на възрожденците

Днес в Регионален исторически музей – Русе се проведе встъпителна пресконференция по проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“. На нея присъстваха кметът на Община Гюргево Николае Барбу, зам.-кметът по европейско развитие на Община Русе д-р Страхил Карапчански, зам.-кметът по комунални дейности и ръководител на проекта Наталия Кръстева, директорът на дирекция „Европейски проекти&l dquo; в Община Гюргево и координатор на проекта Янка Мека, представители на екипите и медии.

Събитието откри зам.-кметът д-р Карапчански. Той припомни, че това е поредният проект, който двете общини съвместно ще реализират и изрази своята признателност към румънските партньори. Д-р Карапчански подчерта важното значение на трансграничната програма, в рамките на която се осъществява настоящият проект, за развитието на регионите в сферата на инфраструктурата, и в областта на туризма.

Кметът Николае Барбу изрази своето задоволство от добрите отношения между двете общини и заяви, че Еврорегион Русе-Гюргево се отличава със своето успешно сътрудничество.

Г-жа Кръстева направи подробно представяне на основните дейности и очакваните резултати от реализацията на проекта. Предвиждат се интервенции върху два емблематични исторически обекта от двете страни на Дунава, а именно Пантеонът на възрожденците в Русе и Крепостта в Гюргево.

Ремонтните дейности на Пантеона на възрожденците в Русе са както следва:

Преработка на подпорните зидове на главния вход, в т.ч. поставяне на предпазни парапети и отводняване;
Извършване на вътрешни ремонтни работи;
Подмяна на съществуващата каменна облицовка;
Поставяне на външна топло и хидроизолация;
Осигуряване на външно и вътрешно архитектурно осветление;
Почистване и подмяна на позлатата на купола.

Облагородяването на пространството около Крепостта в Гюргево включва:

Изграждане на платформа за достъп в източната част на историческия обект;
Създаване на пешеходен маршрут в южната част на Крепостта;
Създаване на пешеходен маршрут в района на северната стена на Крепостта;
Озеленяване на района от северната стена на Крепостта;
Осигуряване на специфично, функционално архитектурно осветление;
Монтиране на билбордове с изображения на Крепостта от различни исторически периоди.

Целта е общата история на Русе и Гюргево да бъде използвана като основа за създаване на модерни, интегрирани туристически продукти и услуги, които ще бъдат съвместно управлявани и популяризирани. По този начин Еврорегион Русе-Гюргево ще се превърне в атрактивна туристическа дестинация, която привлича туристи както от България и Румъния, така и от други европейски страни.

Проектът се осъществява по Програма „INTERREG V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“ и е с продължителност 36 месеца.

Общата стойност на проекта за двата партньора е 1 426 760,12 евро (2 790 457, 44 лева). Предвидените средства за Община Русе са в размер 928 182,18 евро (1 815 338, 71 лева).

Сподели: