Предстои ремонт за подобряване енергийната ефективност на детска ясла № 4

Във връзка с извършено обследване за енергийна ефективност на детска ясла №4 и доклад от директор на дирекция „Здравни и социални дейности“, кметът на Община Русе предлага корекция в бюджета посредством създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2019 година в дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“- държавна дейност, § 5100 „Основен ремонт“, обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №4“ за 200 000лв. Средствата от 200 000 лв. се осигуряват от бюджета на Детски ясли, Детска млечна кухня и Медицинско обслужване в  образованието от §1015 „Материали“ – от преходен остатък.

Сподели:

Още новини от деня