Министър Красен Кралев откри обновеното русенско спортно училище и общежитие към него

Предстои свързване на общежитието на СУ „Майор Атанас Узунов“ към топлопреносната мрежа

108 хил. лева без ДДС ще отдели СУ „Майор Атанас Узунов“, гр. Русе за изграждане на топлопроводна връзка за абонатна станция за захранване на общежитието. Сградите на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“, гр. Русе са съществуващи с вградени мерки за енергийна ефективност в периода 2018-2020 г. по проект „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност за спортно училище „Майор Атанас Узунов”и общежитие, гр. Русе“, с Бенефициент Министерство на младежта и спорта, финансиран по Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020. Същата към настоящия момент не е присъединена към топло-преносната мрежа на „Топлофикация“ ЕАД. За присъединяването на училището към топло-преносната мрежа на „Топлофикация“ ЕАД е разработен технически инвестиционен проект за изграждането на топлопроводна връзка, която следва да захрани абонатна станция, разположена в сградата на общежитията на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“, гр. Русе. С инвестиционния проект е дадено техническо решение за изграждането на топлопрводната връзка. Същият е одобрен и е издадено разрешение за строеж № 146 от 29.04.2020 г. от главния архитект на Община Русе, влязло в сила на 19.05.2020 г.

Сподели: