Ветово-спирка

Предстои утвърждаване на нови маршрутни разписания по общинска транспортна схема от квотата на община Ветово

По време на редовното си заседание на 31 май Общински съвет – Ветово ще утвърди нови маршрутни разписания по общинска транспортна схема от квотата на община Ветово.

На 20 декември 2022 година Община Ветово възложи на Русенския университет „Ангел Кънчев“ да разработи нови маршрутни разписания по областна и общинска транспортна схема от квотата на община Ветово, които да отговарят на настоящите нормативни уредби. Във връзка с горното се разработиха 2 броя нови маршрутни разписания по общинската транспортна схема, които са по следните направления: Кривня – Сеново – Ветово с часове:

Сутрин – Кривня – Сеново – Ветово: с час на тръгване от Кривня – 08:00 часа, час на тръгване от град Сеново – 08:05 ч., пристига в гр. Ветово – 08:21 ч.

Следобед – Ветово – Сеново – Кривня: с час на тръгване от гр. Ветово – 13.00 часа, час на тръгване от гр. Сеново – 13:15 часа, пристига в Кривня в 13:21 часа.

Изпълнява се във вторник и четвъртък, целогодишно.

Глоджево – Смирненски с час на тръгване от гр. Глоджево 14.30 часа, пристига в село Смирненски в 14.40 часа, изпълнява се само в неделя, целогодишно.

Причината, налагаща разработването на тези ммаршрутни разписания, е в това, че по линията Кривня – Сеново – Ветово към настоящия момент транспортната свързаност с общинския център се осъществява единствено с ж. п. транспорт, поради което придвижването на гражданите от населените места до общинския център е силно ограничено.

След проведено анкетно проучване на жители на град Глоджево е идентифицирана необходимостта от разработване на нова линия Глоджево – Смирненски в неделните дни, като това ще даде алтернативна възможност на учениците, учащи в град Русе, за допълнителен час на тръгване. След като пристигнат в Смирненски, в 15:00 часа има автобусна линия, която е по направлението Смирненски – Русе от областната транспортна схема от квотата на община Ветово.

Съгласно чл. 8 от Наредба № 2 от 15 март 2002 година за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, процедурата по утвърждаване на нови общински транспортни схеми е следната: кмета на общината с негова заповед сформира комисия, в която участват специалисти от общината, представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, областни пътни управления и браншови организации. След обсъждане на новите разписания от комисията, същите се внасят за разглеждане и утвърждаване от общинския съвет.

Със заповед на кмета на Община Ветово от 10 май 2023 година, която на 19 май 2023 година се събра и разгледа новите маршрутни разписания по общинската транспортна схема и взе следните решения: – приема новите маршрутни разписания по общинската транспортна схема от квотата на община Ветово

Сподели: