Предстоят крос – поход „Русенско Поломие 2020“ и акция в Поломието за почистване на битови отпадъци на 24 октомври

Предстоят крос – поход „Русенско Поломие 2020“ и акция в Поломието за почистване на битови отпадъци на 24 октомври. Маршрутът е: Ивановски скални църкви (старт 09:30 ч.) – поречие на река Русенски Лом – с. Божичен …………… с дължина около 6,5 км. Преминава се с нормално, или с ускорено ходене, или с пробягване, или с комбиниран ритъм на движение.

Участие: групово – над 4 до 25 души, семейно – до 4 души и индивидуално.

Изисквания: – индивидуалните участници да са над 18 г. – всички участници да са в добро здравословно състояние, позволяващо преодоляване на натоварването при преминаване на маршрута.

Класиране: неофициално по времето за преминаване на маршрута.

Награди: купи и предметни награди за училища, клубове, студентски общности за активно участие и з а у ч а с т и е в п о ч и с т в а н е н а п ъ т е к а т а от б и т о в и о т п а д ъ ц и , томболни награди, и възпоменателни флагчета за всеки участник.

Транспорт: с автобуси, осигурени от и за сметка на организаторите.

Информация: тел.: 082/888 660, 0882 966 369, 0885 335 004; Facebook: СТПД Академик Русе

Записване: със заявки по о б р а з е ц на е-mail: academic@uni-ruse.bg или в СТПД „Академик“, Русенски университет, к-с 6.114 не по късно от 17 ч. на 21.10.2020 г.(сряда).

З а б е л е ж к а : Поради пандемичната обстановка, броят на участниците в крос похода през тази година е силно ограничен.

Организатори на проявите са Община Русе, СТПД „Академик“, Студентският съвет и Университетският спортен център при Русенския университет. Очаква се съдействие и от Дирекцията на ПП „Русенски Лом”, Регионалния исторически музей, Спортни магазини „Яко“ и др.

Крос – походът и акцията са част от спортния календар на Община Русе и от календара на празничните събития, инициативи и прояви за честване на 75-годишнината на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 65 години университетски спорт и 60 години СТПД „Академик“.

Сподели:

Още новини от деня