Предстои назначаване на още работници и служители в Общинско предприятие „ Обреден дом – Русе”

Предстоят промени в цените на радостните и траурни услуги, предлагани от ОП „Обреден дом“ – Русе

Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе /Наредбата/ е приета с Решение № 891 по Протокол № 71/30.05.2003 г. Наредбата акумулира всички местни такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, съгласно действащото законодателство, които към този момент са били включени като тарифи към действащите наредби или са били определяни с решения на ОбС-Русе. С приемането на наредбата през 2003 г. са отменени всички решения на Общински съвет – Русе, свързани с определяне на местни такси и цени на услуги, както и тарифи за такси и цени към действащите към този момент наредби, които противоречат на текстовете от наредбата, съгласно параграф 5 от същата. Наредбата е многократно изменяна и допълвана през годините, но някои от нормите й не са актуални. По тази причина кметът на Община Русе Пенчо Милков прави настоящото предложение, за приемане на изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе. Предстои Общински съвет – Русе да разгледа и приеме предложението за:

§ 19. В чл. 59, ал. 1, т. 72 се променят следните цени на услуги:

§ 19. Чл. 59, ал. 1, т. 72 придобива следната редакция:


по ред
Наименование на услугатаМяркаЦена,
лв. без ДДС
Радостни услуги
72.1Венчавка в делничен денлв.91,67
72.2Венчавка в празничен денлв.150,01
72.3Венчавка в официални празницилв.191,67
72.4Музикално оформление – синтезатор и пиано в залалв.55,00
72.5Изработване на сватбен венец с 5 цвята – естественлв.20,83
Траурни услуги
72.6Погребения в ново гробно място – изкопаване, погребение и аранжировкалв.135,00
72.7Погребения в старо гробно място – изкопаване, погребение и аранжировкалв.165,00
72.8Разбиване на бетонна плоча с дебелина над 20 смлв.150,00
72.9Разбиване на бетонна плоча с дебелина от 10 до 20 смлв.120
72.10Разбиване на бетонна плоча с дебелина до 10 смлв.80
72.11Подготовка на старо гробно място за повторно погребениелв.241,66
72.12Подготовка на старо гробно място за повторно погребение без демонтиране на оградни съоръжения и бордюрилв.170.83
72.13Погребение в старо гробно място – експресно изкопаванелв.250
72.14Извозване до гробно място с катафалкалв.42
72.15Доставка ковчег на адреслв.41,67
72.16Пренасяне на покойник с ковчег от болницаталв.43,33
72.17Носене на ковчег от 1-ви до 3-ти етажлв.45
72.18Носене на нестандартен ковчег от 1-ви до 3-ти етажлв.58,33
72.19Носене на ковчег от 4-ти до 6-ти етажлв.50
72.20Носене на нестандартен ковчег от 4-ти до 6-ти етажлв.60,83
72.21Носене на ковчег над 6-ти етажлв.55
72.21Носене на нестандартен ковчег над 6-ти етажлв.70,00
72.22Транспорт 1 км с катафалкалв./км1,20
72.23Транспорт с катафалка над 50 км.лв./км0,82
72.24/Отменена с реш. № 476/22.04.21 г./

72.25Надписване с плотерлв.8,33
72.26Засипване с мозайка и замазка с цимент на гроблв.87,50
72.27Вадене на костилв.120
72.28Етикиране и съхранение на кости в костницалв.41,67
72.29Изработване на венец с 14 цвята, естественлв.35,00
72.30Изработване на венец с 20 цвята, естественлв.44,17
72.31Изработване на венец с 30 цвята естествен – голяма конструкциялв.52,08
72.32Изработване на венец с 40 цвята естествен – голяма конструкциялв.60,83
72.33Изработване на венец с 50 цвята естествен – голяма конструкциялв.75,00
72.34Изработване на траурен надгробен знак /кръст/ – черенлв.8,33
72.35Изработване на траурен надгробен знак /кръст/ – бяллв.6,67
72.36Изработване на мохамедански дъски – комплектлв.54,17
72.37Изработване на мохамедански знацилв.13,34
72.38Подготовка и озеленяване на гробно мястолв.29,17
72.39Изкопаване на гроб за бетонова камера + иззиждане и замонолитване на бетонова камералв.500,00
72.40Повторно погребение в гробно място с бетонова камералв.150,00
72.41Еднократно почистване на гробно място от тревалв.20,83
72.42Сезонно поддържане на гробно място – месечно (включва 2 пъти плевене и 2 пъти поливане)лв.15,00
72.43Озеленяване на гроб през пролетно-летен сезон с 25 бр.сезонни цветя (теменужки, парички, тагетес) – включва почистване на тревата, окопаване, 25 бр. разсад, засаждане и еднократно поливанелв.50
72.44Почистване на храстова растителност до Ø 10 смлв.30,00
72.45Отсичане на дърво до Ø 20 смлв.40,00
72.46Отсичане на дърво над Ø 20 смлв.47,50
72.47Изкореняване на дънер над Ø 20 смлв.58,33
72.48Полагане на урна в урнова ниша в колумбарийна стеналв.150,00
72.49Ползване на урнова ниша в колумбарийна стена за 1 годиналв./год15,00
72.50Полагане на урна в стар гроблв.33,33
72.51Полагане на кости в гроб без погребениелв.50,00
72.52Еkсхумациялв.291,66
72.53Попълване на гроб до 15 смлв.29,17
72.54Попълване на гроб над 15 см
33,33
72.55Организационна услугалв.30
72.56Провеждане ритуал на гробното мястолв.33,33
72.57Провеждане ритуал в Дом на покойникалв.41,66
72.58Ползване на зала – Дом на покойника без обредчиклв.25
72.59Вход в гробищен парк с автомобиллв.0,83
72.60Абонамент за вход в гробищен парк с автомобил за 1 месецлв.20,00
72.61Абонамент за вход в гробищен парк с автомобил за 6 месецалв.60,00
72.62Уравняване на гробно място на 40-я денлв.33,33
72.63Дървена рамка за оформяне на гробно място при уравнениелв.20,83
72.64Подготовка, обличане и предаване на труплв.41,67
72.65Подготовка, обличане и предаване на труп в почивни и празнични днилв.50,00
72.66Подготовка, обличане и предаване на труп за социално слаби гражданилв.25,00
72.67Тоалет без обличанелв.16,67
72.68Съхранение в хладилна камера за 24 часалв.25
72.69Съхранение в хладилна камера за 1 часлв.1,50
72.70Копирни услугилв.0,10
72.71Ламиниране А5лв.1,00
72.72Ламиниране А4лв.1,50
72.73Изработване на скръбна вест, некролог/възпоменание/ черно-бял А5лв.0,50
72.74Изработване на скръбна вест, некролог/възпоменание/ черно-бял А4лв.0,50
72.75Изработване на некролог/възпоменание/ с цветна снимка А5лв.1,00
72.76Изработване на некролог/възпоменание/ с цветна снимка А4лв.1,50
72.77Изработване на некролог/възпоменание/ с цвете цветен А5лв.1,50
72.78Изработване на некролог/възпоменание/ с цвете цветен А4лв.2,00
72.79Изработване на некролог/възпоменание/ с цветни илюстрации А4лв.2,50
72.80Изработване на некролог – набор собствен текстлв.2,00
72.81Изработване на снимка черно-бяла с размер А4лв.2,50
72.82Изработване на снимка черно-бяла с размер А5лв.1,66
72.83Изработване на снимка цветна с размер А5лв.3,33
72.84Изработване на снимка цветна с размер А4лв.5,00
72.85Изработване на подавки без сандвичлв.2,00
72.86Подмолалв.37,50
72.87Връщане мохамедански ковчеглв.25,00
72.88Надпис на кръст на ръка1бр.5,00
72.89Погребение християнско „СРЕДНА ЦЕНА +“ отм. Реш 975/14.07.2022г1бр.
72.90Поставяне на некролог във витрина 1-ва седмица1бр.2,50
72.91Букет зеленина и цвете1бр.2,50
72.92Вътрешен транспорт в гробищен паркдо гробно място20,00
72.93Чиния с варено жито1 кг5,00
72.94Пакет с варено жито0.5 кг2,00
72.95Вино с олио250 ml2,00
72.96Предоставяне на неонаследено гробно място до алея1бр.400,00
72.97Предоставяне на неонаследено гробно място1бр.250,00
72.98Допълнителен Ковид пакет1бр.60,00
72.99Допълнителен пакет с метална вана по чл.22 от Наредба №2 на МЗ1бр.160,00

Стоки за дейността – по доставна цена, с начислени съпътстващи разходи по доставката и надценка от 20%

Сподели: