Предстоят ремонти на сградите на мотоклуба и пенсионерския клуб „Липник“ в Николово

Проведена е среща с ръководството на мотоклуб „Ропотамо“ в с. Николово. Подготвя се извършването на ремонт покрива на сградата, отдадена под наем на мотоклуба. Покривът на сградата ще се възложи при благоприятни атмосферни условия за ремонт на покриви. Ремонт ще бъде извършен и в сградата на Пенсионерски клуб „Липник“ в с. Николово. В момента върви процес на подготовка на необходимата за целта документация;

На 7 февруари служители в отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ сигнализираха изпълнителя за установени дефекти в СУ „Христо Ботев“ и МГ „Баба Тонка“, след направените ремонти там, като е поставен срок за реакция до 28 февруари.

Продължават огледите на свободни жилища общинска собственост и изготвянето на количествено – стойностни сметки за извършване на ремонт в тях.

Извършени са 5 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. Издадени са един констативен акт и две наказателни постановления за незаконно строителство, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

Издадени са 13 разрешения за строеж.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица по отношение работата на ресор „Строителство и устройство на територията“.

Сподели: