Предстоят търгове за отдаване под наем на 168 декара общински мери и пасища за индивидуално ползване в землището на Zoe.kru

Общински съвет – гр. Сливо поле одобри местоположението и площта на имотите с начин на трайно ползване мера, пасище, находящи се в землището на с. Юделник за индивидуално ползване. Предстои отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг за срок от 5 години, на имотите с начин на трайно ползване мера, пасище, за индивидуално ползване. Началните тръжни цени на имотите са в размер на 6,00 лв./дка и са определени на основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделс…

Код на новината : *119810.html

    

Сподели: