Предстоят търгове за отдаване под наем на 484.2 декара общински мери и пасища за индивидуално ползване в землището на Сливо поле

Общински съвет – гр. Сливо поле одобри местоположението и площта на имотите с начин на трайно ползване мера, пасище, находящи се в землището на гр. Сливо поле за индивидуално ползване. Предстои отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг за срок от 5 години, на имотите с начин на трайно ползване мера, пасище, за индивидуално ползване. Началните тръжни цени на имотите са в размер на 6 лв. на декар и са определени на основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на зе…

Код на новината : *119811.html

    

Сподели: