Предстоят търгове за отдаване под наем на 103 декара общински мери и пасища за индивидуално ползване в землището на Ряхово

Общински съвет – гр. Сливо поле одобри местоположението и площта на имотите с начин на трайно ползване мера, пасище, находящи се в землището на с. Ряхово за индивидуално ползване. Предстои отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг за срок от 5 години, на имотите с начин на трайно ползване мера, пасище, за индивидуално ползване. Началните тръжни цени на имотите са в размер на 6,00 лв./дка и са определени на основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделск…

Код на новината : *119815.html

    

Сподели: