Предстоят търгове за отдаване под наем на над 200 декара общински мери и пасища за индивидуално ползване в землището на Борисово

Общински съвет – гр. Сливо поле одобри местоположението и площта на имотите с начин на трайно ползване мера, пасище, находящи се в землището на с. Борисово за индивидуално ползване. Предстои отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг за срок от 5 години на имотите с начин на трайно ползване мера, пасище, за индивидуално ползване. Началните тръжни цени на имотите са в размер на 6,00 лв./дка и са определени на основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделс…

Код на новината : *119809.html

    

Сподели: