Президентът на КНСБ Пламен Димитров в Русе: Чакаме вече трети месец за тези прословути 268 млн. лв., които да видим дали най-накрая ще минат през Министерския съвет днес - допълнена

Президентът на КНСБ Пламен Димитров в Русе: Правото на синдикално сдружаване е охранено в НК

Правото на синдикално сдружаване е охранено в НК. Ето какво още каза по този повод в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Сподели: